Київський медичний інститут МІ УАНМ

 
Вопросы терапия
ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ ПИТАННЯ З ГОСПІТАЛЬНОЇ ТЕРАПІЇ ДЛЯ СТУДЕНТІВ Х СЕМЕСТРУ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ Кардіологія 1. Гіпертонічна хвороба. Визначення. Етіологія та патогенез. Сучасна класифікація. Клінічна картина різних стадій. Перебіг та ускладнення гіпертонічної хвороби. 2. Диференціальна діагностика артеріальної гіпертензії (гіпертонічної хвороби і симптоматичних гіпертензій). 3. Сучасні принципи лікування гіпертонічної хвороби від стадії захворювання й ураження органів-мішенів. Медикаментозні ...
18 дек 2008 {2179 просмотров}
СУДОВО-МЕДИЧНА ТРАВМАТОЛОГІЯ СУД.МЕД.
СУДОВО-МЕДИЧНА ТРАВМАТОЛОГІЯ Одним з найважливіших розділів судової медицини є травматологія (грец. trauma — пошкодження, logos — вчення) — вчення про пошкодження. Судово-медична травматологія вивчає особливості пошкоджень, що мають значення для судово-медичної практики. В зв’язку з цим у цьому розділі розглянуті питан¬ня травми, які потребують експертної оцінки для розв’язан¬ня завдань, поставлених органами дізнання, слідства чи су¬ду. З медичної точки зору тілесним пошкодженням, або травмою ...
06 ноя 2008 {30969 просмотров}
ОГЛЯД ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ СУД.МЕД.
ОГЛЯД ТРУПА НА МІСЦІ ЙОГО ВИЯВЛЕННЯ 1. Загальні положення У тих випадках, коли виявляють труп людини з пошкодженнями або підозрою на насильну смерть, на міс¬¬це події для з’ясування обставин викликають представн謬ків слідчих органів. Під місцем події розуміють територію чи приміщення, де безпосередньо відбулася пригода, яка під¬лягає слідчому огляду. Якщо скоєння злочину відбу¬лося в іншому місці, то місцеперебування трупа також розглядається як місце події. Згідно з чинним законодавст¬вом ...
09 окт 2008 {23907 просмотров}
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТРУПА СУД.МЕД.
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ТРУПА 1. Загальні положення Судово-медична експертиза трупа є найважливішим і найбільш відповідальним видом експертної діяльності, який потребує з’ясування найрізноманітніших питань, пов’язаних зі смертю людини. Вона проводиться з дотриманням норм, передбачених Кримінально-процесуальним кодексом України, а також спеціальними “Правилами проведення судово-медичної експертизи (досліджень) трупів у бюро судово-медичної експертизи”, затвердженими МОЗ України в 1995 р. Суд ...
09 окт 2008 {35344}
СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (СУДОВО-МЕДИЧНА ТАНАТОЛОГІЯ) СУД.МЕД
СУДОВО-МЕДИЧНЕ ВЧЕННЯ ПРО СМЕРТЬ (СУДОВО-МЕДИЧНА ТАНАТОЛОГІЯ) 1. Умирання і смерть Заключною стадією індивідуального існування організму є його смерть, внаслідок якої незворотно припиняється його життєдіяльність. Вивченням проблеми вмирання і смерті займається така галузь медичної науки, як танатологія (від грец. tanhatos — смерть, lоgоs — вчення). Цей термін введений у медицину І.І.Мечниковим (1903). Під танатологією розуміють вчення про процеси вмирання організму від початкових проявів до п ...
09 окт 2008 {21007}
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ЗВИНУВАЧУВАНИХ СУД.МЕД
СУДОВО-МЕДИЧНА ЕКСПЕРТИЗА ПОТЕРПІЛИХ, ЗВИНУВАЧУВАНИХ ТА ІНШИХ ОСІБ 1. Приводи і порядок проведення експертизи Судово-медична експертиза потерпілих, звинувачуваних та інших осіб проводиться найчастіше в судово-медичній практиці і становить близько 70-80% усіх випадків експертизи. Згідно з існуючим законодавством України (ст. 75, 76, 193, 196 КПК), будь-який за фахом лікар, незалежно від його посади, може бути залучений слідчим або судом для виконання експертних функцій. Різноманітність прив ...
25 сен 2008 {30204}
Педиатрия гематология тесты
Медичний інститут УАНМ Кафедра педіатрії ГЕМАТОЛОГІЯ ТЕСТИ КРОК Київ 2002 р. 1. Больной, 12 лет в ...
16 сен 2008 {6850}
Препарвты гомеопатии Гомеопатия
Causticum Каустикум Патогенез каустикум находится в “Хронических болезнях” Ганемана. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ Действие каустикум на нервную систему выражается в судорогах, дрожании и, особенно, в неполных параличах. Каустикум действует на кожу, вызывая различные мокнущие сыпи с сильным зудом и, в особенности, пустулезную сыпь, напоминающую оспу и сопровождающуюся лихорадочным состоянием. В его патогенезе много симптомов пищеварительного тракта. Они соответствуют разного род ...
11 июн 2008 {3394}
НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ Гигиена
НЕБЕЗПЕКИ, ЩО ПРИЗВОДЯТЬ ДО НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ, ТА ЗАХОДИ ЗНИЖЕННЯ ЇХ НАСЛІДКІВ Природні небезпеки У наш час людина здатна полетіти на Місяць, ми багато знаємо про інші планети, але сили природи нашої власної планети все ще нами не підкорені. В наш цивілізований, технічно розвинений час людство залишається залежним від природних явищ, які досить часто мають катастрофічний характер. Виверження вулканів, земле¬труси, посухи, селеві потоки, снігові лавини, повені спричиняють загибель багатьо ...
10 июн 2008 {25250}
Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків Гигиена
Запобігання надзвичайним ситуаціям та організація усунення їх негативних наслідків Причини виникнення та класифікація надзвичайних ситуацій Щодня у світі фіксуються тисячі подій, при яких відбувається порушення нормальних умов життя і діяльності людей і які можуть призвести або призводять до загибелі людей та/або до значних ма¬теріальних втрат. Такі події називаються надзвичайними ситуаціями. Засоби масової інформації, як правило, привертають увагу громад¬ ськості до надзвичайних ситуацій, о ...
10 июн 2008 {36250}
Урология Фитотерапия
В урологии применяется целый ряд раститель¬ных лекарственных средств. Среди них целесообразно выделить акваретические (диуретические) и дезинфицирующие средства для мочевых путей, которые применяются при нару¬шениях мочеиспускания. Акваретические (диуретические) сред¬ства вызывают повышенное мочеиспускание и поэто¬му используются для дополнительного лечения при воспалительных заболеваниях мочевых путей (напри¬мер, при цистите) или для поддержки при удалении мочевых камней. Диуретики растительно ...
06 июн 2008 {1041}
ССС Фитотерапия
При всем громадном разнообразии сердечно-сосудистых заболеваний условно можно выделить несколько групп. 1. Заболевания, обусловленные нарушением взаимодействия регуляторных систем (нервная, эндокринная, иммунная) или преимущественным нарушением функции одной из них. Болезни, возникающие при этом: сердечно-сосудистые неврозы, гипертоническая болезнь; аутоиммунные поражения сердца и сосудов и др. 2. Заболевания, протекающие на фоне атеросклероза: ишемическая болезнь сердца, различные формы атеро ...
06 июн 2008 {1725}
ДС Фитотерапия
Большинство заболеваний бронхов и легких - острые или хронические воспалительные процессы. Основной этиологический фактор этих заболеваний - инфекционные агенты. С учетом этиопатогенетических особенностей инфекционно-воспалительных заболеваний органов дыхания преимущественно используют лекарственные растения нескольких фармакотерапевических групп: o бактерицидные и бактериостатические средства (аир, береза, зверобой, календула, шалфей, эвкалипт, дуб, горец змеиный и др.); o жаропонижающие и ...
06 июн 2008 {814}
Ротовая полость Фитотерапия
Зубная боль Меры, предупреждающие повреждение эмали зубов 1. Не следует есть очень холодную или очень горячую пищу, особенно, если они чередуются между собой. 2. Вредна слишком кислая пища; вредно употреблять большое количество сахара. 3. Нельзя подврегать зубы различным травмирующим воздействиям: грызть твердое, откусывать нитки зубами, держать в зубах гвозди, чистить зубы булавкой и проч. 4. В пище должно быть достаточное количество кальция, необходимое для образования зубной эмали. Б ...
06 июн 2008 {3569}
Витамины Фитотерапия
Витамины - органические вещества растительного, реже животного происхождения, разнообразной химической структуры, в малых дозах необходимые для нормальной жизнедеятельности организма. Часто витамины входят в состав ферментов, то есть биологических катализаторов процессов живой клетки. Давно установлено, что при длительном отсутствии свежей растительной пищи, особенно овощей и плодов, наступают тяжелые хронические заболевания организма, даже при избытке необходимых белков, жиров, углеводов, соле ...
06 июн 2008 {1455}
ЖКТ Фитотерапия
К пищеварительной системе относятся многие органы, поэтому и спектр заболеваний разнообразен: от функциональных нарушений и Соседство органов в брюшной полости и их тесная функциональная взаимосвязь обусловливают частое возникновение смешанных и сочетанных форм патологии, что необходимо учитывать при подборе лекарственных композиций из растений. Для многих заболеваний органов пищеварения воспалительной природы характерно хроническое рецидивирующее течение, что предполагает использование этиопа ...
06 июн 2008 {1626}
Био вещества Фитотерапия
Название "сапонин" (от лат. sapo - мыло) впервые появилось в 1819 г., когда из мыльнянки (растения семейства гвоздичных, с розоватыми душистыми цветками) было выделено вещество образующее с водой обильное количество пены. Сапонины - высокомолекулярные сложные органические соединения гликозидного характера, обладающие специфическими свойствами: водные растворы из сырья, содержащие сапонины, образуют обильную пену; попадая в кровь, вызывают гемолиз эритроцитов; токсичны для холоднокровны ...
06 июн 2008 {13160}
Лекарственные растения и сырье, содержащие .... Фитотерапия
Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины Витамины, общая характеристика Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины алифатического ряда Плоды шиповника Листья первоцвета Плоды смородины черной Плоды актинидии коломикта свежие Плоды клюквы свежие Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины алициклического ряда Плоды рябины обыкновенной Плоды облепихи Цветки ноготков Плоды аронии черноплодной свежие Лекарственные растения и сырье, содержащие витамины группы ...
06 июн 2008 {5181}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Перитоніт
Перитоніт Перитонітом називають гостре або хронічне запалення очереви¬ни, при якому виникають характерні місцеві та загальні зміни в організмі з глибокими порушеннями функції органів і систем організму. Етіологія і патогенез. Причинами гострого перитоніту здебільшого є гострі запальні процеси органів черевної порожнини, порушення цілісності або проникності їх стінок, проникаючі та закриті травми живота з по¬шкодженням внутрішніх органів і подальшою інфекційною агресією. Незалежно від причини, ...
21 мая 2008 {2686}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Артерії
Облітеруючий ендартеріїт Облітеруючий ендартеріїт — це захворювання судин нейрогу¬морального генезу, що розпочинається з ураження периферичних артерій і призводить до облітерації їх просвіту. Етіологія і патогенез В етіопатогенезі облітеруючого ендартеріїту значну роль відіграє послідовний або ж одночасний вплив таких факторів, як низька тем¬пература, нікотинова інтоксикація, механічна травма та ін. Зміни в стінках судин призводять до автоімунних процесів, які значно поси¬люють проліферативні ...
21 мая 2008 {5901}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Вени
Клінічна анатомія і фізіологія. Для венозної системи характерний напрям течії крові з капі¬лярів до серця, а також особлива структура судинної стінки. Ве¬нозні судини поділяються на вени-супутниці (топографічне зв'я¬зані з однойменними артеріями), поверхневі (підшкірні) та глибокі вени. Розрізняють також вени великого (тіла, голови, шиї, кінцівок) і малого (легень) кіл кровообігу. Вени верхньої кінцівки ділять на глибокі й поверхневі. Латеральна підшкірна вена верхньої кінцівки (променева під ...
21 мая 2008 {6526}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Грижі
Клінічна анатомія Межами передньої черевної стінки умовно вважають: звер¬ху - мечоподібний відросток грудини і реберні дуги; знизу — лобковий симфіз, пахові складки або лінію, що з'єднує лобковий горбик із передньо-верхнім остистим відростком клубової кістки і гребінь клубової кістки до задньої пахової лінії; латеральне — задню пахову лінію чи перпендикуляр, опущений з XI ребра на гребінь клубової кістки. Для зручності орієнтування при обсте¬женні хворого і визначенні проекції органів на поверх ...
21 мая 2008 {10040}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Гостра кишкова непрохідність
Гостра кишкова непрохідність Кишковою непрохідністю називають повне або часткове по¬рушення проходження вмісту кишковим трактом. Етіологія і патогенез Основними причинами кишкової непрохідності є: 1) спайки черевної порожнини після травм, поранень, пере¬несених операцій і запальних захворювань органів черевної по¬рожнини й таза; 2) довга брижа тонкої або товстої кишки, що зумовлює значну рухливість їх петель; 3) пухлини черевної порожнини й заочеревинного простору. Такі причини можуть приз ...
21 мая 2008 {2984}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Гострий апендицит
Гострий апендицит Гострий апендицит — запалення червоподібного відростка, викликане гнійною мікрофлорою. Етіологія і патогенез Найчастіше причиною гострого апендициту е гнійні мікроби: кишкова паличка, стрептокок, стафілокок, ентерокок. Причому, мікрофлора може знаходитися в просвіті відростка або потрапи¬ти туди гематогенним шляхом, а в жінок — лімфогенним. Факторами, що сприяють виникненню апендициту, вважа¬ють: а) зміну реактивності організму; б) закрепи й атонію кишеч¬ника; в) перекруче ...
21 мая 2008 {5618}
Лекции по хирургии МИ УАНМ ПІДШЛУНКОВА ЗАЛОЗА
Клінічна анатомія і фізіологія. Підшлункова залоза — це паренхіматозний орган довгастої форми, що розміщений ретроперитонеально на рівні І та верхнього краю II поперекових хребців. Її умовно поділяють на 3 відділи: голівку, тіло і хвіст. Між голівкою й тілом розрізня¬ють шийку залози. Довжина органа в середньому дорівнює 14-16 см. Ширина змінюється впродовж підшлункової залози і в ділянці го¬лівки становить у середньому 5 см, у ділянці тіла — 3,5 см та хвоста — 3 см. Товщина голівки коливається ...
21 мая 2008 {5496}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Шлунково-кишкові кровотечі невиразкової етіології
1.2.7. Шлунково-кишкові кровотечі невиразкової етіології Синдром Маллорі-Вейсса Синдромом Маллорі-Вейсса називають гостре виникнення лінійних розривів слизової оболонки стравоходу та кардіального відділу шлунка, які супроводжуються кровотечею різного ступе¬ня тяжкості в просвіт шлунково-кишкового тракту. Вперше опи¬саний К. Маллорі та С. Вейссом у 1929 році. Як причина гастроду-оденальних кровотеч зустрічається в 10 % випадків. Хворіють в основному чоловіки віком 30-50 років. Етіологія і пато ...
21 мая 2008 {6487}
Лекции по хирургии МИ УАНМ ШЛУНОК І ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА
ШЛУНОК І ДВАНАДЦЯТИПАЛА КИШКА Клінічна анатомія і фізіологія Шлунок (уепігісиїиз) розміщений у верхньому поверсі черев¬ної порожнини так, що 5/6 органа знаходиться в ділянці лівого підребер'я і лише 1/6 — справа в підпечінковому просторі. При наповненні його об'єм становить від 1,5 до 3-7 літрів. У клінічній практиці, залежно від специфіки, застосовують як анатомічний, так і рентгенологічний поділи шлунка на відділи. Згідно з анатомічним поділом, у шлунку розрізняють: кардіальний відділ, дно, ...
21 мая 2008 {2977}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Гострий холецистит
Гострий холецистит — запалення жовчного міхура. За час¬тотою це захворювання займає друге місце після апендициту і складає близько 10 % відносно всіх гострих хірургічних захворю¬вань органів черевної порожнини. Етіологія і патогенез. В етіології холециститу найважливішими факторами вважа¬ють інфекцію, дискоординацію пасажу жовчі та порушення об¬міну речовин. Усі вони зумовлюють утворення конкрементів. При бактеріологічному дослідженні вмісту жовчного міхура найчастіше висівають кишкову паличку ...
21 мая 2008 {4182}
Лекции по хирургии МИ УАНМ Гострий панкреатит
Гострий панкреатит Гострим панкреатитом вважають захворювання підшлункової залози, в основі якого лежать дегенеративно-запальні процеси, викликані автолізом її тканин власними ферментами. У структурі гос¬трої патології органів черевної порожнини це захворювання займає третє місце після гострих апендициту та холециститу. Жінки страж¬дають гострим панкреатитом у 3-3,5 рази частіше, ніж чоловіки. Етіологія і патогенез. Гострий панкреатит — поліетіологічне захворювання. У клінічній практиці найчас ...
21 мая 2008 {4159}
Психиатрия Вопросы
1. Галюцинації: класифікація. 2. Апатія, етапи її розвитку. 3. Епілепсія: зміни особистості. 1. Зорові галюцинації, їх види. 2. Рухові (психомоторні) розлади: класифікація. 3. Епілепсія: малі припадки. 1. Галюцинації: визначення поняття, відмінності істинних та псевдогалюцинацій. 2. Типи перебігу психічних захворювань. 3. Ранні вияви епілепсії, критерії епілептичного пароксизму. 1. Нав’язливі ідеї – визначення поняття. 2. Види психомоторного збудження. 3. Епілепсія: кліні ...
15 мая 2008 {4079} / 1 фото /
Гомеопатия Андрей Николаевичь Алефиров "Полная энциклопедия гомеопатии"
Hamamelis verginica - гамамелис виргинский, растение семейства гамамелисовых. Тинктура и растирания готовятся из коры, корня и молодых побегов. В гомеопатию введен Престоном 1851 году. Действие на организм. Гамамелис, принятый внутрь, вызывает приливы крови к голове и носовые кровотечения. Действие его сопровождается сильными болями, как от разможжения. В эксперименте на животных и образцах тканей было установлено, что гамамелис усиливает сердечные сокращения, увеличивает минутный объем ...
26 мар 2008 {29771} / 2 фото /
Гомеопатия Ж. Шаретт. Практическое гомеопатическое лекарствоведение препараты
Aconitum Аконит Борец. Многолетнее растение, из семейства лютиковых. Тинктуру готовят из целого растения, собранного в конце цветения. Патогенез аконита мы находим в “Чистом Лекарствоведении” Ганемана. Он был полностью переиспытан Австрийским Обществом испытателей (1 том Австр. вестника гомеопатии), а проф. Имберт-Гурбейр написал одну из интереснейших монографий об аконите. ФИЗИОЛОГИЧЕСКОЕ ДЕЙСТВИЕ Оставив в стороне отравление аконитом, парализующим нервную систему и ведущим так ...
26 мар 2008 {15435}
Гомеопатия Протоколы
LuesinumНозод. Секрет сифилитического шанкра. Препарат введен в гомеопатию Сваном в 1880 году. Действие на организм. Течение нелеченного сифилиса, проходящие последовательные стадии, характеризуется дегенеративными изменениями нервной ткани головного и спинного мозга, а также нервных проводников. Появляются разрушения костей, кожные язвы. Нарастает психическая дегенерация с навязчивыми идеями, страхом, снижением интеллекта. Показания для применения 1. Атеросклероз сосудов головного мозга ...
18 мар 2008 {11720}
СИНДРОМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ ДВС синдром
СИНДРОМ ДИССЕМИНИРОВАННОГО ВНУТРИСОСУДИСТОГО СВЕРТЫВАНИЯ КРОВИ 13.1. Основные понятия ДВС-синдром – это один из наиболее распространенных и представляющих большую опасность для пациентов вид патологии гемостаза. Принципиально он характеризуется рассеянным свертыванием крови с тромбообразованием. Результатами этих двух процессов являются: 1) массивное потребление факторов свертывания крови; 2)чрезмерная активация фибринолиза. Следствием этого, в свою очередь, является частое возникновение кро ...
05 мар 2008 {1680}
Екзаменаційний банк тестових завдань Інфекційні та венерологічні захворювання.
Екзаменаційний банк тестових завдань Інфекційні та венерологічні захворювання. (Правильні відповіді - А) 17337 В гінекологічний стаціонар госпіталізована хвора 33 років зі скаргами на різкий біль в нижніх відділах живота, підвищення температури до 38°С, виділення з піхви гноєподібного характеру. Пологів та абортів не було. Статеве життя безладне. При бімануальному дослідженні: шийка матки конічної форми, зів закритий. Матка не збільшена, болюча при пальпації. Придатки -збільшені, болісні з ...
14 фев 2008 {3575}
Екзаменаційний банк тестових завдань Сочетанна патологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Сочетанна патологія. (Правильні відповіді - А) 14456 Повторновагітна, 25 років, поступила до гінекологічного відділення. Вагітність 8 тижнів на фоні ревматизма у активній фазі, сполученого мітральної вади з перевагою стенозу, недостатністю кровообігу ІІа ст. . На протязі останнього року - чотири ревматичні атаки, нестійка компенсація з незначним ефектом лікування в стаціонарі. Яка тактика ведення вагітної ? A. * Перервати вагітність за медичними показ ...
14 фев 2008 {4943}
Екзаменаційний банк тестових завдань Невідкладні стани.
Екзаменаційний банк тестових завдань Невідкладні стани. (Правильні відповіді - А) 15628 Хвора 23 років доставлена ургентно зі скаргами на біль внизу живота, більше справа, з іррадіацією в пряму кишку, запаморочення. Вищезазначені скарги з’явилися раптово вночі. Остання менструація 2 тижні тому. Об’єктивно: шкіряні покрови бліді, пульс - 92 в1 хв., t- 36,6C, АТ=100/60 мм рт. ст. Живіт дещо напружений, незначно болісний в нижніх відділах, симптоми подразнення очеревини слабопозитивні. Hb 98 ...
14 фев 2008 {7291}
Екзаменаційний банк тестових завдань Гінекологія та ендокринологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Гінекологія та ендокринологія. (Правильні відповіді - А) 17338 Жінка 30 років скаржиться на безпліддя протягом 10 років подружнього життя. Менструації з 17 років, нерегулярні, з затримками на місяць та більше. Маса тіла надмірна, гірсутизм. При бімануальному дослідженні: тіло матки зменшено у розмірах, яєчники збільшені у розмірах, щільної консистенції, безболісні, рухомі при зміщенні. Базальна температура монофазна, каріопікнотичний індекс - 70%. Який ...
14 фев 2008 {3751}
Екзаменаційний банк тестових завдань Гінекологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Гінекологія. (Правильні відповіді - А) 14888 В жіночу консультацію звернулася жінка 32 років зі скаргами на тривалі і рясні місячні протягом півроку, тягнучі болі в нижніх відділах живота, слабкість. При гінекологічному обстеженні тіло матки збільшено до 11-12 тижнів вагітності, щільне, рухоме, безболісне. В крові: Hb=90 г/л. Яку патологію можна запідозрити ? A. * Міома матки, постгеморагічна анемія. B. Рак тіла матки. C. Вагітність. D. Кістома ...
14 фев 2008 {27270}
Екзаменаційний банк тестових завдань Акушерство.
Екзаменаційний банк тестових завдань Акушерство. (Правильні відповіді - А) 14326 В пологовий будинок поступила вагітна зі скаргами на ниючий біль в попереку та мажучи кров’яні виділення з піхви. Строк вагітності 36-37 тижнів. Об-но: розміри тазу нормальні, ОЖ-102см, ВДМ 38см .Над входом в таз знаходиться велика м’яка частина плода, в дні матки більш щільна округлої форми. Серцебиття плода до 160 уд/хв, вище пупка зліва. P.V. шийка матки щільна, відкрита на 5 см, визначається навколоплідний ...
14 фев 2008 {22309}
Пропедевтика гігієни, радіаційна гігієна
(Правильні відповіді - А) Пропедевтика гігієни, радіаційна гігієна 15956 За якими показниками можна дати комплексну оцінку природного освітлення в класі середньої школи розміром 4,0 х 12,0 м, трьома вікнами розмірами 1,8 х 2,2 м кожне, верхній край яких знаходиться на відстані 2,5 м від підлоги, висота підвіконня 0,8 м. A. Кут падіння B. Коефіцієнт природної освітленості, кут падіння C. Світловий коефіцієнт, коефіцієнт заглиблення D. Кут падіння, коефіцієнт заглиблення E. Світ ...
14 фев 2008 {14392}
Екзаменаційний банк тестових завдань Урологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Урологія. (Правильні відповіді - А) 14671 Больной, 72 лет, находится на диспансерном учете в течение 10 лет по поводу гиперплазии простаты. Отмечается поллакиурия, странгурия, гематурия. При ультрасонографии – простата объемом 105 мл, соотношение её зон нарушено за счет увеличения центральной, в просвете мочевого пузыря гиперэхогенное образование 5х3 см с акустической тенью, смещается при перемене положения тела. В общем анализе мочи – мочевой синдром. ...
14 фев 2008 {5425}
Екзаменаційний банк тестових завдань Судова медицина.
Судова медицина. (Правильні відповіді - А) 16825 В клініку доставлено пораненого з проникаючою в череп раною в ділянці правої щоки.Навколо рани багато засохлої крові, а також сірувато-чорні цятки невеликих розмірів,частина з них проникла через верхні шари шкіри.Пояснити ,чим спричинені ці ушкодження? A. *Травма спричинена вогнепальною зброєю,бо є додаткові фактори пострілу. B. Ця рана утворилася від дії гострого предмету,бо навколо неї багато крові. C. Ушкодження спричинене тупим предме ...
14 фев 2008 {5967}
Екзаменаційний банк тестових завдань Офтальмологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Офтальмологія. (Правильні відповіді - А) 17245 Хвора 19 років скаржиться на різкий біль та почервоніння верхньої повіки. Хворіє 2 доби. При огляді: температура тіла - 38,2°С. Гіперемія та набряк верхньої повіки, більше в центральній ділянці. Там же різка болючість при пальпації, флуктуація. Край повіки не змінений. Який найбільш імовірний діагноз? A. Абсцес верхньої повіки B. Блефарит C. Халазіон верхньої повіки D. Дакріоаденіт E. Флегмона орбіти ...
14 фев 2008 {6451}
Хірургічний профіль. ЛОР.
Хірургічний профіль. ЛОР. (Правильні відповіді - А) 16994 Хворий, 57 років, скаржиться на захриплість, неприємне відчуття в горлі, періодичний сухий кашель. Голос змінився вперше 2 роки тому. Робота пов’язана з частими переохолодженнями й запиленістю повітря, хворий палить. Непряма ларингоскопія: слизова оболонка голосових складок рожевого кольору, нерівномірно потовщена переважно в задніх відділах, обидві половини гортані рухомі. Поставити діагноз. A. * Хронічний ...
14 фев 2008 {9038}
Екзаменаційний банк тестових завдань Ортопедія і травматологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Ортопедія і травматологія. (Правильні відповіді - А) 1 Пацієнт Г, 14 років, захворів гостро, коли визначалися висока лихоманка, різкий біль у правої голінці. При рентгенівському дослідженні змін у кістках нижньої кінцівки не знайдено. Через два тижні від початку хвороби, на фоні деякого покращення стану хворого, зроблено повторне дослідження. На рентгенограмі у проекції середньої третини діафізу великої гомілкової кістки визначаються ділянки просвітлен ...
14 фев 2008 {13272}
Екзаменаційний банк тестових завдань Онкологія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Онкологія. (Правильні відповіді - А) 14250 Хворий 62 років скаржиться на задишку, кашель з відходженням слизового харкотиння з прожилками крові. Рік тому хворів на пневмонію. Два місяці тому з'явились біль за грудиною, підвищення t тіла до субфебрильних цифр, задишка. Аускультативно: справа вологі хрипи, в нижніх відділах дихання відсутнє. В крові: Hb - 100 г/л. ШЗЕ - 42 мм/год. При рентгенографії: легеневий рисунок відсутній в нижній долі правої легені ...
14 фев 2008 {5515}
Екзаменаційний банк тестових завдань. Нейрохірургія.
Екзаменаційний банк тестових завдань. Нейрохірургія. (Правильні відповіді - А) 19310 Хворий 35 років поступив до лікарні після раптової втрати свідомісті. Свідомість за шкалою ком Глазго - 10 балів, психомоторне збудження, менінгеальні симптоми, слідів травмі на голові немає. При поперековій пункції – ліквор кров’янистий. На краніограмах ознак переломів кісток черепа немає. Виставити клінічний діагноз: A. *Спонтанний субарахноїдальний крововилив B. Менінгіт C. Пухлина головного моз ...
14 фев 2008 {2815}
Екзаменаційний банк тестових завдань Медицина катастроф.
Екзаменаційний банк тестових завдань Медицина катастроф. (Правильні відповіді - А) 17314 Потерпілого вилучено з-під уламків зруйнованого будинку через 6 годин. При огляді: синдром довготривалого здавлювання обох кінцівок, некомпенсована ішемія II ступеню. Проводиться комплексна інтенсивна терапія. Які комбінації інфузійних засобів найбільш доцільно використати на догоспітальному етапі? A. Фізіологічний розчин, сода B. Розчин Рінгера, “Лактосол” C. 10% розчини глюкози D. Свіжозамо ...
14 фев 2008 {3349}
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Загальна хірургія
ЕКЗАМЕНАЦІЙНИЙ БАНК ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ Загальна хірургія (Правильні відповіді - А) 15648 Хворий 45 років на протязі місяця відчуває тупий біль в правому підребер'ї, в ділянці надчерев'я, свербіння шкіри, диспепсичні явища, темний колір сечі і ахолічний кал, відсутність апетиту, значне схуднення, загальну слабкість, підвищення температури тіла. Об'єктивно: шкіра і видимі слизові жовтушні. При пальпації живота – позитивний симптом Курвуазьє. При ультрасонографічному обстеженні конкрементів у жов ...
14 фев 2008 {39097}
Екзаменаційний банк тестових завдань Дитяча хірургія.
Екзаменаційний банк тестових завдань Дитяча хірургія. (Правильні відповіді - А) 14057 У дитини 26 днів з діагнозом "пупковий сепсис" під час обходу лікар звернув увагу на наявність набряку правого плеча, відсутність активних рухів в плечовому суглобі, звисання правої кисті. Мати відмічає погіршення стану дитини за останню добу, яке проявилося відмовленням від годування, неспокоєм, плачем при повиванні, підвищенням температури тіла до 38,8ºС. Який найбільш вірогідний попередній ...
14 фев 2008 {10693}
Екзаменаційний банк тестових завдань Анестезія та реанімація.
Екзаменаційний банк тестових завдань Анестезія та реанімація. (Правильні відповіді - А) 17023 Пострадавшая 12 лет извлечена из холодной морской воды через 15 мин после утопления без признаков жизни. Какие меры необходимо предпринять? A. *Освободить дыхательные пути от воды, создать дренажное положение, приступить к проведению мероприятий сердечно-легочной реанимации (СЛР) B. Не проводить СЛР, вследствие большого промежутка времени после утопления C. Транспортировать пострадавшую в бли ...
14 фев 2008 {6906}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 3 Пізні гестози. Класифікація. Клініка, діагностика, методи лікування пізніх гестозів. Робота жіночих консультацій по профілактиці та ранній діагностиці пізніх гестозів.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 3 Пізні гестози. Класифікація. Клініка, діагностика, методи лікування пізніх гестозів. Робота жіночих консультацій по профілактиці та ранній діагностиці пізніх гестозів. 1 У першовагітної, 38 років, при вагітності 24 тижні з'явилися головні болі, головокружіння. При вимірах АТ - 190/100 мм.рт.ст. Підвищеня АТ до вагітності не відмічалося. При обстеженні відхилень у функції нирок не виявлено. Підвищеня АТ необхідно тактувати як: A. Нейроцирк ...
14 фев 2008 {4714}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 2 Гестози вагітних. Ранні гестози — блювота, надмірна блювота. Клініка, діагностика, лікування. Показання до переривання вагітності.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 2 Гестози вагітних. Ранні гестози — блювота, надмірна блювота. Клініка, діагностика, лікування. Показання до переривання вагітності. 1 Вагiтна в термiнi 6 тижнiв скаржиться на блювання до 15-20 разiв на добу. За останнi 2 тижнi схудла на 2 кг. Вагiтна млява, апатична. Пульс 100 на хв., температура 37,3 С. З боку внутрiшнiх органiв патологiї не спостерiгається. При бiохiмiчному дослiдженнi кровi - пiдвищений вмiст залишкового азоту. У сечi ацетон ...
14 фев 2008 {2408}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 16 Інфекційні ускладнення в післяродовому періоді. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика, лікування післяпологових септичних захворювань. Акушерський перитоніт, сепсис, особливості перебігу та лікування.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 16 Інфекційні ускладнення в післяродовому періоді. Етіологія, патогенез, класифікація. Клініка, діагностика, лікування післяпологових септичних захворювань. Акушерський перитоніт, сепсис, особливості перебігу та лікування. 1 У породіллі, 34 роки, на 4 добу після операції кесарського розтину піднялась температура тіла до 39, з'явилась нудота, тричі за добу була блювота, пронос. Об'єктивно: стан середньої важкості, пульс 100уд/хв., живіт напружени ...
14 фев 2008 {3778}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 15 Ембріотомії. Види операцій, показання, умови. Місце цих операцій в сучасному акушерстві.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 15 Ембріотомії. Види операцій, показання, умови. Місце цих операцій в сучасному акушерстві. 1 Повторнонароджуюча, 31 року, поступила до пологів о 14 годині. Перейми почалися о 8 годині. За 2 години до пологів відійшли навколоплідні води. Живіт має форму поперечного овалу, голівка зліва. Серцебиття плода не прослуховується. Вагінально: шийка матки розкрита на 7 см, у вагіні визначається ручка, кисть лівої руки синюшна. Визначити тактику лікаря. ...
14 фев 2008 {1375}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 13 Операція акушерських щипців. Вакуум-екстракція плода. Показання, умови, техніка операцій. Знеболювання. Характеристика інструментів та правила їх використання. Можливі ускладнення операцій. Операція витягнення плода за сідничний кінець. Показання, умови,
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 13 Операція акушерських щипців. Вакуум-екстракція плода. Показання, умови, техніка операцій. Знеболювання. Характеристика інструментів та правила їх використання. Можливі ускладнення операцій. Операція витягнення плода за сідничний кінець. Показання, умови, техніка, знеболювання. 1 У роділлі, 23 років, в другому періоді перших родів діагностована гостра гіпоксія плода. При внутрішньому дослідженні встановлено, що голівка плода знаходиться в ...
14 фев 2008 {1950}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 12 Неправильні положення плода під час вагітності та в родах. Робота жіночих консультацій по виявленню даної патології. Перебіг вагітності та пологів, можливі ускладнення. Тактика ведення вагітності та пологів. Поняття про запущене поперечне положення плода.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 12 Неправильні положення плода під час вагітності та в родах. Робота жіночих консультацій по виявленню даної патології. Перебіг вагітності та пологів, можливі ускладнення. Тактика ведення вагітності та пологів. Поняття про запущене поперечне положення плода. Операція класичного повороту плода на ніжку. Показання, умови, техніка. 1 Роділля Н., пологи другі термінові. Анамнез не обтяжений. Загальний стан задовільний. Родова діяльність активна. З ...
14 фев 2008 {1872}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 11 Кесарів розтин. Показання, протипоказання, види операцій. Можливі ускладнення операцій, їх профілактика.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 11 Кесарів розтин. Показання, протипоказання, види операцій. Можливі ускладнення операцій, їх профілактика. 1 У жінки 23 років на протязі 5 годин спостерегається активна пологова діяльність. Пологи 1, у терміні 40 тижнів. Положення плоду повздовжне, тазове передлежання. ОТ=100 см; ВДМ=38 см. Серцебиття плоду ясне, ритмічне: шийка матки сгладжена. Відкриття 4 см плодовий міхур відсутній. Передлежить обидві ніжки плоду. Якої подальша акушерська такт ...
14 фев 2008 {2626}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 10 Порушення скоротливої діяльності матки в родах. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, методи лікування різних порушень скоротливості матки. Вплив на плід.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 10 Порушення скоротливої діяльності матки в родах. Етіологія, патогенез. Класифікація. Клініка, діагностика, методи лікування різних порушень скоротливості матки. Вплив на плід. 1 Першородяща 24 років з нормальним тазом та доношеною вагітністю. Після ефективної пологової діяльності перейми стали слабкими, малоефективними. Піхвове дослідження: повне розкриття шийки матки, головка плода великим сегментом у вході в малий таз. Плодового міхура нем ...
14 фев 2008 {2977}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 7 Кровотечі в ІІІ та післяпологовому періодах. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, методи лікування. ДВЗ-синдром в акушерстві, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Геморагічний шок в акушерстві. Реанімація, інтенсивна терапія при м
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 7 Кровотечі в ІІІ та післяпологовому періодах. Етіологія, патогенез, клініка, діагностика, методи лікування. ДВЗ-синдром в акушерстві, етіологія, патогенез, клініка, діагностика, лікування. Геморагічний шок в акушерстві. Реанімація, інтенсивна терапія при масивних акушерських кровотечах 1 У породіллі, 28 років, після ІІ термінових пологів спостерігалась гіпотонічна маткова кровотеча в об'ємі 800мл, з приводу якої проводилась ручна ревізія поро ...
14 фев 2008 {4221}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 6 Кровотечі під час вагітності та в пологах. Передлежання плаценти. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, патогенез кровотечі, клініка, діагностика, методи лікування, можливі ускладнення для матері.
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 6 Кровотечі під час вагітності та в пологах. Передлежання плаценти. Передчасне відшарування нормально розташованої плаценти. Етіологія, патогенез кровотечі, клініка, діагностика, методи лікування, можливі ускладнення для матері. .1 Повторновагітна. Пологова діяльність 4-4,5 годин. Кров'янисті виділення почались відразу після появи перейм. Серцебиття плода 100-110 уд у хв., глухе. Вагінальне дослідження: шийка матки згладжена, краї 0,3 см, м'я ...
14 фев 2008 {4821}
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 4 Гостра та хронічна гіпоксія плода та асфіксія новонародженого. Клініка, діагностика, методи спостереження за станом плода. Профілактика та лікування гіпоксії плода. Патогенетична терапія асфіксії новонародженого. Робота палат інтенсивної терапії новонарод
Медичний факультет 4 курс 8 семестр Тема 4 Гостра та хронічна гіпоксія плода та асфіксія новонародженого. Клініка, діагностика, методи спостереження за станом плода. Профілактика та лікування гіпоксії плода. Патогенетична терапія асфіксії новонародженого. Робота палат інтенсивної терапії новонароджених. Патологія періоду новонародженості, адаптаційні синдроми. Гіпотрофія плода, діагностика, лікування. 1 Загибель плода при фібриляції шлуночків у вагітної настає внаслідок: A. Олігоа ...
14 фев 2008 {2868}
Акушерство 4 курс 8 семестр
4 курс 8 семестр Тема 2:1-d, 2-a, 3-e, 4-a, 5-a. Тема 3:1-d, 2-a, 3-a, 4-b, 5-e, 6-e, 7-a, 8-a, 9-a, 10-c, 11-a, 12-c, 13-d, 14-a, 15-a, 16-a, 17-c, 18-e, 19-a, 20-e, 21-c, 22-c, 23-a, 24-a, 25-e, 26-a, 27-b, 28-c, 29-a, 30-d, 31-a, 32-a, 33-e, 34-e, 35-a, 36-c, 37-e, 38-e, 39-a, 40-a, 41-a, 42-c, 43-e, 44-a, 45-d, 46-a, 47-a, 48-b, 49-e, 50-a, 51-a, 52-b, 53-e, 54-d, 55-d, 56-a, 57-a, 58-a, 59-e. Тема 4:1-e, 2-a, 3-a, 4-d, 5-a, 6-c, 7-a, 8-d, 9-d, 10-a, 11-a, 12-a, 13-e, 14-c, 15-a, 16-a, ...
14 фев 2008 {1022}
Хирургия вопросы
1. Краткие анатомо-физиологические сведения о слепой кишке и червеобразном отростке. 2. Острый аппендицит. Классификация, патслогоанатомические формы. Этиология, патогенез. Клиника, диагностика, дифференциальная диагностика. 3. Неспецифический язвенный колит. Этиология, патогенез, клиника, консервативное и хирургическое лечение. 4. Пилефлебит. Диагностика, принципы лечения. 5. Предоперационная подготовка при хирургическом лечении тиреотоксикоза. 6. Осложнения острого аппендицита. Аппенди ...
14 фев 2008 {4733}
Прееклампсія/еклампсія Прееклампсія/еклампсія
Шифр МКХ-10: О13-О15 1. Класифікація Класифікація МКХ-10 О13 – Легка прееклампсія або гестаційна гіпертензія без значної протеїнурії О14.0 – Прееклампсія середньої тяжкості О14.1 – Тяжка прееклампсія О14.9 – Прееклампсія неуточнена О15 – Еклампсія О15.0 – Еклампсія під час вагітності О15.1 – Еклампсія під час пологів О15.2 – Еклампсія в післяпологовому періоді О15.9 – Еклампсія неуточнена за терміном До даної класифікації не увійшли такі особливі форми пізнього гестозу, як ...
06 фев 2008 {5573}
HELLP-синдром: неотложное состояние в практике акушера-гинеколога М.В. Майоров, женская консультация городской поликлиники № 5, г. Харьков
Термин HELLP (Hemolysis, Elevated Liver enzymes and Low Platelets) – гемолиз, увеличение активности печеночных энзимов (ферментов) и тромбоцитопения – ассоциируется с крайне тяжелой формой преэклампсии и эклампсии. Еще в 1893 г. G. Schmorl описал характерную клиническую картину данного синдрома, а термин HELLP (с учетом патогенеза) предложил L. Weinstein (1985). Отечественная литература содержит очень мало сведений о HELLP-синдроме, чаще всего ограничиваясь краткими упоминаниями. Более подробно ...
06 фев 2008 {1542}
Невиношування вагітності З.М. Дубоссарська, д.м.н., професор, Ю.М. Дука, к.м.н., кафедра акушерства, гінекології та перинатології Дніпропетровської державної медичної академії
Наукові дослідження та практичний досвід свідчать, що питання збереження репродуктивного здоров’я, зменшення материнських та плодово-малюкових втрат, а особливо демографічна ситуація виходять далеко за межі медичної галузі й стали загальнодержавною міждисциплінарною проблемою. З метою вирішення цих питань в Україні було прийнято відповідні законодавчі акти, державні, національні, галузеві та регіональні програми, зокрема Національна програма «Репродуктивне здоров’я нації на 2006-2015 рр.». Створ ...
06 фев 2008 {4250}
Тема № 53 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПОЛЬОВИМ РОЗМІЩЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ПІД ЧАС ВІЙНИ
Тема № 53 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ САНІТАРНОГО НАГЛЯДУ ЗА ПОЛЬОВИМ РОЗМІЩЕННЯМ ВІЙСЬКОВИХ І ЦИВІЛЬНИХ ФОРМУВАНЬ ПРИ НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЯХ ТА ПІД ЧАС ВІЙНИ 1. Навчальна мета 1.1 Ознайомитися з видами та характеристикою польового розміщення військових і цивільних формувань при надзвичайних ситуаціях, в умовах бойових дій. 1.2 Засвоїти гігієнічні вимоги до польового розміщення формувань, обов’язки посадових осіб формувань по їх забезпеченню. 1.3 Оволодіти методами медичного контролю за ...
06 фев 2008 {6714}
ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ ЗМІСТ
Міністерство охорони здоров’я України Центральний методичний кабінет з вищої медичної освіти Національний медичний університет імені О.О.Богомольця ЗАГАЛЬНА ГІГІЄНА ТА ЕКОЛОГІЯ ЛЮДИНИ Навчальний посібник до практичних занять Для студентів медичних факультетів вищих медичних навчальних закладів України За загальною редакцією члена-кореспондента АМН України, професора В.Г.Бардова Допущено Центральним методичним кабінетом з вищої медичної освіти Міністерства охорони здоров’я України я ...
06 фев 2008 {9592}
Понятие конституции в гомеопатии Гомеопатия
Понятие конституции в гомеопатии Еще на школьных занятиях нам объясняют, что такое конституция человека, приводя при этом чаще всего классификацию, основанную на свойствах темперамента. В соответствии с этой классификацией люди делятся на четыре группы: холерики, сангвиники, флегматики и меланхолики. Принадлежность человека к той или иной группе в данном случае характеризует амплитуду его эмоционального реагирования и продолжительность реакции, что зависит от преобладания возбудительныхили т ...
01 дек 2007 {2796}
Приготовление гомеопатических лекарств РАЗНЫЕ ФОРМЫ ЛЕКАРСТВ Гомеопатия
Приготовление гомеопатических лекарств РАЗНЫЕ ФОРМЫ ЛЕКАРСТВ Гомеопатические лекарства приготовляются к виде эссенций, тинктур, разведений и растираний, а также крупинок, пилюль, таблеток или пастилок из веществ растительного, минерального и животного царства, с помощью винного спирта, дистиллированной воды и молочного сахара. Для наружного употребления гомеопатические лекарства приготовляются в виде оподельдоков, мазей, суппозиториев и проч. Эссенции суть, соки, выжатые из свежих и сочных ...
01 дек 2007 {1638}
История развития гомеопатии. Гомеопатия
История развития гомеопатии. История насчитывает немало примеров, когда выдающиеся врачи прошлого говорили о том, что подобное можно лечить подобным. Гиппократ впервые сформулировал этот принцип, как одну из составляющих лечебной практики. Как и подобает великим, Гиппократ не выделял принцип подобия в качестве единственно правильного, и высказывался за грамотное применение его в совокупности с принципом противоположного. Человечеству понадобилось несколько веков, чтобы прийти к аналогичным п ...
01 дек 2007 {1902}
Приготовление гомеопатических препаратов Гомеопатия
Приготовление гомеопатических препаратов Нередко можно услышать от несведущего человека, что гомеопатия - это лечение травами. Это верно лишь отчасти, потому что: во-первых, гомеопатическая Материя Медика состоит из средств растительного происхождения только на 70-75%. Около 20% лекарств получают из минералов, кислот, щелочей и других химических веществ. Оставшиеся 5% - это средства животного, органического происхождения. Во-вторых, есть медицинская наука о лечение с использованием лекарс ...
01 дек 2007 {2680}
Реперторизация Гомеопатия
Реперторизация Из принципа гомеопатического подобия следует, что только тогда можно рассчитывать на успешное лечение, когда патогенез лекарственного средства наиболее полно совпадает с клиническими проявлениями болезни. Часто, анализируя симптоматику заболевания, мы склоняемся то в сторону одного средства, то в сторону другого, а нередко таких средств несколько. Памятуя о том, что наиболее подходящим является препарат, содержащий в своем патогенезе большее число сходных симптомов, мы, тем не ...
01 дек 2007 {1814}
Основные принципы гомеопатии Гомеопатия
Основные принципы гомеопатии Гомеопатия – это форма лекарственной регулирующей терапии, которая стимулирует и нормализует защитные силы самого организма (Келер). В первой главе, посвященной истории развития гомеопатии мы уже кратко останавливались на положениях, являющихся базисными для гомеопатического метода лечения. Эти положения были сформулированы Самуилом Ганеманом в его замечательно работе, называемой «Органон врачебного искусства», которая пережила шесть редакций. Каждая редакция ...
01 дек 2007 {1991}
Правила подбора препарата. Гомеопатия
Правила подбора препарата. Основополагающий принцип подобия является единственным и самодостаточным критерием подбора препарата в гомеопатии. Однако то, что просто выглядит на бумаге, далеко не всегда оказывается таким же простым на практике. Нередко случается, что при рассмотрении болезни с целью подбора препарата большое количество симптомов вписывается в патогенез одного лекарства, другое средство обладает какими-то модальностями, характерными для данной болезни, третье средство имеет в с ...
01 дек 2007 {1110}
Хромосомные болезни Генетика
1. Определение хромосомных болезней Хромосомные болезни - большая группа врожденных заболеваний обусловленных изменением структуры отдельных хромосом или их количества в кариотипе и характеризующихся множественными пороками развития. Два разных типа мутаций (хромосомные и геномные) составляющих основу этих заболеваний объединяют понятием "хромосомные аномалии". Данное направление в медицине включает в себя не только хромосомные болезни, но и внутриутробную патологию (спонтанные або ...
01 дек 2007 {17319}
Сравнительная ценность симптомов в выборе лекарства Гомеопатия
Д-р Роберт Гибсон Миллер Сравнительная ценность симптомов в выборе лекарства Перевод д-ра Александра Илькевича (Минск) ЧТО МЫ ПОНИМАЕМ ПОД СИМПТОМАМИ? В наших журналах обычно описываются случаи, в которых представлены большие и сложные массивы симптомов. Им, в целом, не соответствует ни одно лекарственное средство из Материи медики, и авторами не приводится никаких соображений, обосновывающих выбор средства из многих других похожих лекарств. Из таких случаев мы можем почерпнуть немного ил ...
01 дек 2007 {1293}
Значение симптомов Гомеопатия
Проф. Джеймс Тайлер Кент Значение симптомов Врач-гомеопат, 1907, 7-9, с. 252-262 С немецкого перевёл провизор Б. В. Борель Когда врач-гомеопат прекрасно понимает состояние больного, но не умеет оценить значение отдельных симптомов, его задача не исполнена. Он может написать себе длинный перечень симптомов и всё-таки не будет знать, какое лекарство подобрать. Если он этот перечень представит хорошему гомеопату, тот найдёт, что в нём нет настоящей картины болезни, так как не приведено сам ...
01 дек 2007 {1302}
Ранжирование симптомов гомеопатия
Ранжирование симптомов Среди Общих симптомов наивысшую значимость имеют ПСИХИЧЕСКИЕ симптомы (если они ясно выражены), Явственный психический симптом всегда позволит вам пренебречь любым количеством слабо выраженных симптомов более низкого уровня. Дело в том, что такие симптомы иногда вообще не проявляются в результатах испытаний - может быть, из-за недостаточно решительных испытаний - однако время от времени ясный клинический эффект подтвердит этот симптом. Самые важные симптомы - именно пси ...
01 дек 2007 {2025}
Краткий обзор философии гомеопатии
Д-р Роберт Гибсон Миллер Краткий обзор философии гомеопатии (1909) Получив диплом врача в Глазго в 1884 г., д-р Роберт Гибсон Миллер (1862-1918) отправился в Сент-Луис (США), где совершенствовался в гомеопатии под руководством проф. Дж. Т. Кента. Вернувшись в родную Шотландию, он стал фактическим основателем кентианской школы гомеопатии в этой стране и основателем первых гомеопатических учреждений в Глазго. Д-р Гибсон Миллер привлек в гомеопатию ставших впоследствии известными д-ров сэра Д ...
01 дек 2007 {1135}
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ Гомеопатия
ПРАВИЛА ПРИЕМА ЛЕКАРСТВ 1. Дозировка препарата, частота приема и сочетание с другими лекарствами определяется только врачом-гомеопатом. Продолжительность приема лекарств, перерывы и повторный курс лечения определяется лечащим врачом в зависимости от остроты случая и индивидуальной чувствительности пациента. 2. Гомеопатические лекарства не должны применяться вместе с кофе, зеленым чаем, алкоголем, а также с уксусом и содержащими его продуктами. 3. Если во время гомеопатического лечения вы вы ...
01 дек 2007 {972}
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Гомеопатия
ТЕРМИНЫ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ Гомеопатия - это индивидуальная регулирующая терапия, целью которой является воздействие на процессы саморегуляции организма с помощью лекарств, подобранных строго индивидуально, с учетом реактивности больного. Гомеопатия – величайшее врачебное искусство, начало которого было положено еще Гиппократом. Появление и развитие гомеопатии (от греческого «homeos» – подобный и «pathos» – страдание) в конце XVIII века в Европе связано с именем немецкого врача-естествоиспытателя ...
01 дек 2007 {1093}
ГОМЕОПАТИЯ – ЭТО…
ГОМЕОПАТИЯ – ЭТО… Вот уже более двух веков не прекращаются попытки обосновать и «онаучить» (попытаться сделать её научно стандартной) гомеопатию. Но все исследователи, по-видимому, забыли о том, что основатель гомеопатии, Самуил Ганеман (1755-1843), положил в основу гомеопатического метода ИСКОННЫЙ ЗАКОН МИРОЗДАНИЯ – ЗАКОН ПОДОБИЯ. Именно поэтому гомеопатия и законна, и научна… Сколько же людей пытались дать ей определение! А воз и ныне там (в смысле, не тот ВОЗ, который – Всемирна ...
01 дек 2007 {1039}
Патологическая анатомия тесты КРОК
1. При вскрытии умершей был установлен диагноз: аддисоновая болезнь. Выберите наиболее вероятную непосредственную причину смерти этой больной A. Острая почечная недостаточность B. Печеночная недостаточность C. Тромбоэмболия легочной артерии D. Тромбоз воротной вены E. Острая надпочечниковая недостаточность 2. У женщины 67 лет, которая на протяжении 14 лет болела сахарным диабетом, за последние 2 года резко ухудшилось зрение. С какими характерными процессами связано ухудшение зрения? ...
13 ноя 2007 {26009}
Про затвердження класифікації захворювань органів системи кровообігу Н А К А З№ 54 від 14.02.2002
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З№ 54 від 14.02.2002 м. Київ Про затвердження класифікації захворювань органів системи кровообігу З метою удосконалення організації надання медичної допомоги кардіологічним хворим та підвищення якості кодування захворювань органів системи кровообігу НАКАЗУЮ: 1. Затвердити класифікацію захворювань органів системи кровообігу, що додається. 2. Міністру охорони здоров'я Автономної Республіки Крим, начальникам управлінь охорони здоро ...
18 окт 2007 {4570}
Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" N 128 19.03.2007
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 128 19.03.2007 м.Київ Про затвердження клінічних протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" З метою удосконалення надання медичної допомоги хворим з захворюваннями дихальної системи наказую: 1. Затвердити клінічні протоколи надання медичної допомоги за спеціальністю "Пульмонологія" хворим на: 1.1. Бронхіальну астму (додається). 1.2. Хронічне обструктивне захворювання легень (додається). ...
18 окт 2007 {2903}
Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання НАКАЗ N 499 28.10.2003
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 499 28.10.2003 м.Київ Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів З метою запобігання розповсюдженню туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, уніфікації підходів щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим наказую: 1. Затвердити: 1.1. Інструкцію про клінічну класифікацію туберкульозу та її застосування (додається); 1.2. Інструкцію про групування диспансер ...
18 окт 2007 {6169}
Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Ревматологія" Н А К А З12.10.2006 № 676
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ Н А К А З12.10.2006 № 676 Про затвердження протоколів надання медичної допомоги за спеціальністю "Ревматологія" На виконання доручення Прем'єр-міністра України від 12.03.2003 № 14494 "До доручення Президента України від 06.03.2003 № 1-1/252" щодо прискорення розроблення і запровадження протоколів лікування НАКАЗУЮ: 1. Затвердити протоколи надання медичної допомоги хворим на: 1.1. анкілозивний спондилоартрит (додатаєть ...
18 окт 2007 {11331}
Пневмония
Высокий процент заболеваемости. Летальность – 16%. Пневмония – инфекционное заболевание преимущественно бактериальной этиологии, локализующееся дистальнее терминальных бронхиол с наличием внутриальвеолярной экссудации и выраженной в разной степени лихорадкой и интоксикацией. Классификация отечественная. По этиологии По патогенезу Клинико-морфологическая Бактериальные Пневмококк – 70% Стафилококк – 8% Стрептококк – 3-4% Менингококк Гемофильная палочка Клебси ...
18 окт 2007 {1806}
Аускультация сердца
Аускультация сердца При аускультации сердца оцениваются тоны сердца и выявляются шумы. При выслушивании тонов оценивается их громкость, а также такое свойство, как целостность тона в качестве акустического феномена. Ослабление обоих тонов может быть обусловлено экстракардиальными причинами (ожирение, эмфизема легких) и кардиальными (слабость сердечной мышцы, острая сосудистая недостаточность, наличие жидкости в полости перикарда). Усиление обоих тонов чаще всего наблюдается при тахика ...
18 окт 2007 {1439}
Факультетская терапия шпоры
<50. ><1,85; ><66. > Терапия - общая часть 1. ОСТРЫЕ ПНЕВМОНИИ Пневмония - острое инфекционное заболевание преемущественно респираторных отделов легких, с наличием в альвеолах эксуддата, содержащего нейтрофилы, которое ренгенологически определяется инфильтративным затемнением легких. Классификация: по этиологии: бактериальные, вирусные, грибковые, орнитозные, рикетсиозные, аллергические. По патогенезу: первичные, вторичные (гипостатические, контактные, аспирационные ...
18 окт 2007 {3114}
Педиатрия тесты Заболевания мочеполовой системы
ПІЄЛОНЕФРИТИ 718. Больная 10 лет, жалуется на постоянные ноющие боли над лобком, мочится через каждые 10-15 минут. В конце акта мочеиспускания сильные рези. Создается впечатление о наличии острого цистита, что подтверждается данными предварительного обследования: а) в ан. крови лейкоцитов 12,0х109/л, СОЭ-22 мм/час, б) в ан. мочи: лейкоциты на все поле зрения, эритроциты свежие до 20 в поле зрения. Вопрос: Какое дополнительное исследование необходимо провести для уточнения диагноза и выработк ...
18 окт 2007 {13016}
Педиатрия тесты Заболевания ССС
РЕВМАТИЗМ 550. 12-річна дитина госпіталізована із лихоманкою. Об’єктивно: артрит, екзантема, аденопатія, фарингіт, СШ в нижній частині грудини III ст. Лабораторно – нейтрофілія, CRP ++, підвищення титру АСЛО. Ваш діагноз: A. Гостра ревматична лихоманка * B. Хвороба Кавасакі C. Скарлатина D. Ювенільний ревматоїдний артрит E. Інфекційний мононуклеоз 551. 14-летний юноша поступил в терапевтическое отделение с жалобами на боль и отеки в области коленных и локтевых суставов, сла ...
18 окт 2007 {18721}
Педиатрия тесты Заболевания ЖКТ
ГАСТРИТИ. ВИРАЗКОВА ХВОРОБА 363. 12-летний мальчик в течение 2 лет жалуется на боли в животе, которые возникают в любое время суток, чаще ночью, иногда сопровождаются рвотой. Реакция на скрытую кровь в кале положительна. У отца мальчика также наблюдаются частые боли в животе. Наиболее вероятный диагноз: A. Язвенная болезнь желудка и 12-перстной кишки* B. Дивертикул Меккеля C. Кишечная непроходимость D. Глистная инвазия E. Аппендицит 364. 12-летний мальчик с дошкольного возраста лет жа ...
18 окт 2007 {13159}
Педиатрия тесты Заболевания органов дыхания
ГРВІ. БРОНХІТИ 121. Больная С. поступила в стационар на 4-й день болезни. Заболевание началось незначительным недомоганием, умеренной болью в горле, повышением температуры до 37,8. При осмотре выявлена умеренная гиперемия слизистой ротоглотки, увеличенные до 1,5 см небные миндалины. На миндалинах островки серого цвета налета, который шпателем снимается с трудом. Снятие пленок сопровождается кровоточивостью. Предварительный диагноз A. Ангина Симоновского - Венсана. B. Лакунарная ангина. C. ...
18 окт 2007 {19815}
Педиатрия тесты Рахит, дистрофии, диатезы
РАХІТ 1. Дитина 2-х місяців, народилася восени з масою тіла 1900 г. Вигодовується материнським молоком. Профілактику рахіту треба проводити ергокальциферолом у щоденній дозі: A. 2000-3000 МО B. 100-200 МО C. 400-500 МО D. 300-400 МО E. 1000-1200 МО * 2. Дитині 7 місяців, на штучному вигодовуванні (коров’яче молоко, манна каша). Поступила в стаціонар з підвищеною температурою до 37,80С, короткочасними приступами тоніко-клонічних судом, ознаками рахіту 2 ступеня. Позитивні симптоми ...
10 окт 2007 {21670}
Чувствительность, нарушение чувствительностиРефлекторно-двигательная сфера, симптоматология ее расст Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
Чувствительность, нарушение чувствительности Виды чувствительности Методика исследования чувствительности Проводящие пути отдельных видов чувствительности Нарушение чувствительности Частная симптоматология расстройств чувствительности Рефлекторно-двигательная сфера, симптоматология ее расстройств Понятие о рефлексе и рефлекторной дуге Безусловное рефлексы и их патология Патологические рефлексы Патология пирамидной системы Патология экстрапирамидной системы П ...
21 сен 2007 {10490}
КРОК 1 2004
Крок 1. Загальна лікарська підготовка. 2004 рік 1 У 40-річної вагітної проведено амніоцентез. Під час дослідженя картіотипу плоду одержано результат: 47ХУ+21. Яку патологію плода виявлено? A. Хвороба Патау B. Синдром Клайнфельтера C. Хвороба Шерешевського-Тернера D. Синдром Дауна E. Фенілкетонурія 2 Під час інтраопераційної біопсії щитовидної залози гістологічно серед фолікулів, заповнених колоїдом, виявлені лімфоїдні структури із центрами росту. Яке захворювання у хворого? ...
20 сен 2007 {11206}
КРОК 1 2005
Крок 1. Загальна лікарська підготовка. 2005 рік 1 Постраждалому з колотою раною передньої стінки шлунка надається хірургічна допомога. До якого утворення порожнини очеревини потрапив вміст шлунка? A. Лівий мезентеріальний синус B. Сальникова сумка C. Печінкова сумка D. Правий мезентеріальний синус E. Передшлункова сумка 2 У хворого глибока рвана рана із нерівними краями, вкрита гноєм. У крайових відділах сочна грануляційна тканина, яка не здіймається над рівнем рани. Назвіть вид ...
20 сен 2007 {9758}
КРОК 1 2006
Крок 1. Загальна лікарська підготовка. 2006 рік. 1 На розтині тіла чоловіка 35-ти років у другому сегменті правої легені виявлено вогнище ущільнення діаметром 5 см, оточене тонкою капсулою. Вогнище представлене сухою крихкою тканиною з тьмяною поверхнею. Для якого захворювання характерні такі морфологічні зміни? A. Рак легені B. Туберкулома C. Післязапальний пневмосклероз D. Туморозна форма силікозу E. Хондрома 2 У студента через 2 години після іспиту в аналізі крові виявлено ле ...
20 сен 2007 {9708}
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 499 28.10.2003 м.Київ Про затвердження інструкці
МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ НАКАЗ N 499 28.10.2003 м.Київ Про затвердження інструкцій щодо надання допомоги хворим на туберкульоз і неспецифічні захворювання легенів З метою запобігання розповсюдженню туберкульозу та неспецифічних захворювань легенів, уніфікації підходів щодо надання фтизіопульмонологічної допомоги хворим наказую: 1. Затвердити: 1.1. Інструкцію про клінічну класифікацію туберкульозу та її застосування (додається); 1.2. Інструкцію про групування диспансер ...
12 сен 2007 {4493} / 1 фото /
СПИННОЙ МОЗГ Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
СПИННОЙ МОЗГ Спинной мозг (medulla spinalis) представляет собой цилиндрический тяж длиной 41—45 см, расположенный в позвоночном канале. Вверху граница его находится на уровне первого шейного позвонка, что соответствует перекресту пирамид, внизу оканчивается мозговым конусом (conus medullaris), вершина которого достигает верхнего края второго поясничного позвонка. Спинной мозг окутан твердой, паутинной и мягкой оболочками, между которыми имеются пространства: эпидуральное (cavi-tas epidural ...
11 сен 2007 {1210}
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
ПЕРИФЕРИЧЕСКАЯ НЕРВНАЯ СИСТЕМА Главными структурными элементами периферического нерва являются нервные волокна (миелиновые и безмиелиновые). Среди миелиновых нервных волокон различают волокна с толстой мие-линовой оболочкой, которые проводят импульсы со скоростью 40—50 м/с, волокна с тонкой миелиновой оболочкой, проводящие импульсы со скоростью 10—14 м/с. Скорость проведения импульса по безмиелиновым нервным волокнам составляет 0,7—1,3 м/с, Волокна с толстой миелиновой оболочкой обеспечива ...
11 сен 2007 {1572}
ГИСТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
ГИСТОЛОГИЯ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Нервная система имеет довольно сложное гистологическое строение. В ее состав входят нейроны (нервные клетки), нервные волокна, нейроглия и соединительнотканные элементы. Нейроны являются основной структурно-функциональной частью нервной системы (. 3). Величина и форма нейрона зависят от длины и количества его отростков. Отростки принято делить на дендриты (цитоплазматические) и аксоны, или нейриты (осевоцилиндрические). Дендриты, древовидно разветвляющиеся выросты ц ...
11 сен 2007 {1523}
ПОНЯТИЕ О ФИЛО- И ОНТОГЕНЕЗЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
ПОНЯТИЕ О ФИЛО- И ОНТОГЕНЕЗЕ НЕРВНОЙ СИСТЕМЫ Рассматривая филогенез нервной системы, следует отметить, что у таких многоклеточных, как губки, нервная система еще отсутствует. Впервые она появляется у гидроидных полипов, которые как кишечно-полостные имеют тело в виде цилиндрического мешка, состоящего из двух основных слоев клеток: наружного (экто-дермального) и внутреннего (эндодермального). В процессе развития часть клеток наружного слоя дифференцировалась в мышечную ткань. Одновременно появ ...
11 сен 2007 {3747}
МОЗЖЕЧОК Нервные болезни (под ред. Яроша А.А. <<1985>>)
МОЗЖЕЧОК Мозжечок (cerebellum) располагается в задней черепной ямке, сзади продолговатого мозга и моста, над IV желудочком, под затылочными долями большого мозга (. 14). Сверху он накрыт мозжечковой палаткой (tentoriiim cerebelli). Мозжечок состоит из филогенетически более древней части — червя (paleocerebellum) и новой части (neocerebellum) полушарий, развивающихся параллельно с корой большого мозга. Развитие мозжечка связано с выходом животных из жидкой среды на сушу, когда возникла необ ...
11 сен 2007 {1616}
Элементы кожи Первичные, вторичные
Первичные элементы (могут появиться на ранее здоровой коже) Изменение окраски кожи на ограниченных участках с чётко очерченными краями, не возвышающихся над её поверхностью и не пальпирующихся Пятно имеет размер от небольшого (например, веснушки, петехии) до весьма значительного (например, витилиго) Пальпирующиеся, возвышающиеся над поверхностью кожи плотные образования 1 Папула (узелок) имеет размер до 0,5 см (например, невус) 2 Бляшка плоское, возвышающееся над кожей образование разм ...
09 сен 2007 {1611}
Кожа Анатомия
1. Структура кожи Кожа покрывает поверхность тела и является одним из наиболее крупных органов, ее масса составляет около 16 % массы тела, а площадь поверхности 1,2-,3 кв. м. К производным кожи у человека относятся кожные железы (потовые и сальные), а также волосы и ногти. Функции кожи: защитная (защищает организм от действия механических и химических факторов, ультрафиолетового облучения, проникновения микробов, потери и попадания из вне воды); терморегуляторная (за счет излучения ...
09 сен 2007 {5937} / 10 фото /
Обращение
Всем привет! Обращаюсь к потоку 2004 года поступления! Есть такая идея: я готовлю открытое письмо к новому ректору тема которого: "Улучшение качества образования, повышение ставки педагогическому составу(одна из причин слабой подготовки студентов - отсутствие замнтересованности педагогов, ибо маленькие ставки, отсюда у нас работают либо пенсионеры, либо молодые и по польшему счету и тем и тем до нас дела мало, но есть исключения), улучшение рейтингов и показателей, а также и имиджа, а то ку ...
18 июн 2007 {772}
Шпоры по педиатрии АФО, питание и др.
Педиатрия как наука про здорового ребёнка Педиатрия – дословно из двух греческих слов (paidos - ребенок и iatreia – лечение) Включает в себя вопросы: анатомии, физиологии, гигиены детей, вскармливания и все болезни детского возраста с их профилактикой. Хотовицкий Стипан Фомич – 1796-881 – написал книжку «Педиатрика», указал, что децкий орагнизм отличаица от взрослого риакцией на болезнь и лечение. Организовал перву децку клинику в России. При киевском университете свитого Владимира открыта ...
07 июн 2007 {15183}
Заболевания предстательной железы: Руководство О. Л. Тиктинский, С. Н. Калинина
Заболевания предстательной железы: Руководство О. Л. Тиктинский, С. Н. Калинина Термин «асептический простатит» периодически появлялся в последние 15–20 лет в литературе, но так и не нашел постоянного применения. В основном различают инфекционный (преобладающий) и конгестивный, или застойный, простатиты, которые охватывают ведущую массу пациентов с этим заболеванием. Существовали и другие термины: «простатоз» [Юнда И. Ф., 1987], «простатоневроз», «токсическая гиперплазия предстательной желе ...
07 июн 2007 {5403}
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Е. А. Валдина
ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ И ФИЗИОЛОГИЯ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ Щитовидная железа (glandula thyreoidea) состоит из двух долей и соединяющего их перешейка. Перешеек может отсутствовать и тогда доли связаны тонкой соединительнотканной перемычкой. У 30% людей имеется пирамидальный отросток, который представляет собой узкую долю железы, пирамидальной или конусовидной формы, различной величины. Пирамидальный отросток обычно отходит не точно от средней линии, а от угла между перешейком и долей, чаще лево ...
07 июн 2007 {6148}
Особенности сердечно-сосудистой системы в пубертатном периоде Под ред. Л. И. Левиной, А. М. Куликова
Особенности сердечно-сосудистой системы в пубертатном периоде В пубертатном периоде рост различных органов и систем происходит с неодинаковой интенсивностью, что нередко ведет к временным нарушениям координации их функций. Это относится, прежде всего, к сердечно-сосудистой системе. Так, в этот период отмечается отставание объема сердца от объема тела. Если у взрослого человека отношение объема сердца к объему тела составляет 1:60, у подростка — 1:90. Установлено также, что, если объем сердца по ...
07 июн 2007 {9916}
Периоды детского возраста. К. М. Сергеева
Периоды детского возраста. Воспитание ребенка Возрастные периоды — это жизненные отрезки времени, в пределах которых процесс роста и развития, а также морфофункциональные особенности организма тождественны. При характеристике каждого возрастного периода детства оцениваются законы роста и развития; морфофункциональное состояние органов и систем; особенности центральной нервной системы (ЦНС), нервно-психическое развитие; ведущие линии развития; особенности эндокринной системы; иммунологические ...
07 июн 2007 {52908}
ФИЗИЧЕСКОГОЕ РАЗВИТИЕ ДЕТЕЙ В. В. Юрьев, А. С. Симаходский, Н. Н. Воронович, М. М. Хомич
ЗАКОНОМЕРНОСТИ ФИЗИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ДЕТЕЙ Под термином «физическое развитие» подразумевают динамический процесс изменений размеров тела, его пропорций, телосложения, мышечной силы и работоспособности. В практической работе врача-педиатра понятие «физическое развитие» становится синонимом возрастной антропологии и антропометрии, основными критериями которого являются темпы и качество роста и развития. Для обобщенной оценки физического развития ребенка достаточно наблюдения за изменениями чет ...
07 июн 2007 {13197}
Тетрада Фалло Под ред. А. М. Игнашова, Н. В. Путова
Тетрада Фалло Тетрада Фалло относится к наиболее распространенным порокам сердца (50–75% синего типа). Патанатомия. Постоянными анатомическими признаками тетрады Фалло являются: стеноз выходного отдела ПЖ и/или гипоплазия ЛА; большой ДМЖП, примерно равный диаметру устья аорты; декстрапозиция корня аорты (фактически отходящий от обоих желудочков); гипертрофия миокарда ПЖ. Подклапанный фиброзно-мышечный стеноз выходного отдела ПЖ может быть нескольких вариантов (низкий — на гр ...
07 июн 2007 {3704}
Хирургическая анатомия груди А. А. Лойт, А. В. Каюков, А. А. Паншин
Хирургическая анатомия груди А. А. Лойт, А. В. Каюков, А. А. Паншин II. ХИРУРГИЧЕСКАЯ АНАТОМИЯ ГРУДИ Грудная клетка Жизненно важные органы полости груди защищены грудной клеткой. Она имеет кожный покров, мышечно-фасциальный слой и косно-хрящевую основу. Костно-хрящевую основу грудной клетки образуют 12 грудных позвонков, грудина и 12 пар ребер. У 7 верхних ситинных ребер хрящевые окончания спаяны с грудиной и образуют единое кольцо. Ребра VIII – X (ложные), соедин ...
07 июн 2007 {5636}
Ишемическая болезнь сердца справочник
1. Ишемическая болезнь сердца Глава 1 Ишемическая болезнь сердца Стенокардия, нестабильная Основы диагностики • Появление или усиление симптомов (стенокардия, отек легких) или признаков (электрокардиографические [ЭКГ] изменения) ишемии миокарда. • Отсутствие или умеренное повышение сердечных ферментов (креатинфосфокиназы и ее MB-фракции, или тропонина I или T) без затянувшегося подъема ST-сегмента на ЭКГ. • Нестабильная стенокардия и инфаркт миокарда без подъема ST- ...
07 июн 2007 {2204}
Акушерство: Справочник (глава 1) Н. А. Гуськова
Акушерство: Справочник Н. А. Гуськова Предисловие Акушерство — это медицинская специальность, которая занимается изучением физиологических и патологических изменений в организме женщины и ребенка во время беременности, родов и послеродового периода, а также методов оказания помощи беременной, роженице, родильнице и новорожденному. Профессиональными специалистами в этой области являются врачи акушеры-гинекологи (специалист с высшим медицинским образованием и соответствующей специа ...
07 июн 2007 {8162} / 8 фото /
Система кровообращения
Система кровообращения Введение. Структура, функции системы кровообращения. Сердце. Анатомическое строение. Сердечный цикл. Значение клапанного аппарата. Основные физиологические свойства сердечной мышцы. Ритм сердца. Показатели сердечной деятельности. Внешние проявления деятельности сердца. Регуляция сердечной деятельности. III. Кровеносные сосуды. 1. Типы кровеносных сосудов. Особенности их строения. 2. Давление крови в различных отделах сосудистого русла. ...
07 июн 2007 {3922} / 8 фото /
Плацента и ее роль в развитии беременности. И.О. Макаров, доктор медицинских наук, профессор.
С самого начала беременности и вплоть до ее окончания формируется и функционирует система мать-плацента-плод. Важнейшим компонентом этой системы является плацента, которая представляет собой комплексный орган, в формировании которого принимают участие производные трофобласта и эмбриобласта, а также децидуальная ткань. Функция плаценты, в первую очередь, направлена на обеспечение достаточных условий для физиологического течения беременности и нормального развития плода. К этим функциям относятся: ...
07 июн 2007 {4182} / 3 фото /
Уход за больным МС
УХОД ЗА БОЛЬНЫМИ. ЛЕЧЕБНОДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ Банки. Механизм их действия состоит в том, что создаваемое при сжигании кислорода отрицательное давление засасывает в банку кожу и подкожную клетчатку, приводя к их выраженной гиперемии (покраснению) и даже к разрыву мелких сосудов, капилляров. Образующиеся кровоизлияния являются по сути аутогемотерапией, активизирующей иммунные (защитные) реакции больного. Банки применяют при воспалительных заболеваниях легких (бронхитах, пневмониях), при ми ...
07 июн 2007 {2565}
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О ССС Топ ан
АНАТОМО-ТОПОГРАФИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ О СЕРДЕЧНО-СОСУДИСТОЙ СИСТЕМЕ Сосудистая система человека состоит из сердца, кровеносных и лимфатических сосудов, костного мозга, селезенки и лимфати¬ческих узлов. На основании морфологических и функциональ¬ных особенностей ее делят на кровеносную и лимфатическую. Центральный орган кровеносной системы — сердце (соr). Это полый мышечный орган из двух половин: левой — артери¬альной и правой — венозной. В каждой половине сердца располо¬жены сообщающиеся между со ...
07 июн 2007 {1967}
ТОПОГРАФИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ Топ ан
ТОПОГРАФИЯ ВЕРХНЕЙ КОНЕЧНОСТИ Лопаточная область 1). Кожа – толстая, малоподвижная. 2). ПЖК – пронизана фиброзными тяжами. 3). Поверхностная фасция – плотная, многослойная. 4). Собственная фасция – обр-т 2 вл-ща для поверхностных (m.latissimus dorsi, m.trapezius) и глубоких мышц лопатки. Собственная фасция, срастаясь с краями и остью лопатки, обр-ет 3 костно-фиброзных ложа: а). надостное (покрыто f.supraspinata) – содержит m.supraspinatus, a. et n.suprascapularis, truncus thyrocervi ...
07 июн 2007 {26280}
Этапы развития ребенка Педиатрия
Этапы развития ребенка 1 и 2 месяцы жизни. Что должен уметь малыш? К концу 1 месяца жизни новорожденный: • Вздрагивает и мигает при резком звуке. Например, с 9-11 дня , ребенок уже различает звуки, реагируя плачем на резкие, громкие, но пока еще не прислушивается к ним. Прислушиваться он начинает между 3 и 5 неделями жизни. Малыш успокаивается при сильном звуке (реакция слухового сосредоточения) на 10-15 секунд, прислушивается к голосу взрослого, звуку игрушки. • Удерживает в поле зрения ...
06 июн 2007 {6482}
ГРУППЫ КРОВИ. ПЕРЕЛИВАНИЕ КРОВИ
Для современной хирургии характерно широкое использование переливания крови. Переливание крови - это операция трансплантации ткани (крови) от здорового человека (донора) больному (реципиенту) с лечебной целью. Переливание крови без смертельных осложнений стало возможным после открытия групп крови (1901 г. Ландштейнер, 1906 г. Яновский) и резус-фактора (1940 г. Ландштейнер и Винер). Имеются 4 основные группы крови: 1-2-3-4. Они отличаются содержанием аглютиногенов А и В и агглютининов а и b. Аг ...
06 июн 2007 {16362}
Неходжкинская лимфома
НХЛ – целая группа из более чем 30 родственных заболеваний, не имеющих характеристик ходжкинской болезни. Лимфома – разновидность рака, поражающего лимфатическую систему, состоящую из лимфатических узлов (небольшие закрытые скопления лимфоцитов), объединенных системой мелких сосудов. Главная задача лимфатической системы – борьба с инфекциями при помощи трех типов лимфоцитов: клеток T, B и «натуральных киллеров» - NK. Большинство лимфоцитов находятся в лимфатических узлах, но могут быть обнар ...
06 июн 2007 {13168}
ЛИМФОМЫ
Лимфома – это разновидность злокачественных опухолей, поражающих, прежде всего лимфатическую систему организма, состоящую из лимфатических узлов, объединенных системой мелких сосудов. Лимфоцит – клетка белой крови, являющаяся главным компонентом иммунной системы организма. При лимфоме в результате неограниченного деления "опухолевых" лимфоцитов их потомки заселяют лимфатические узлы и/или различные внутренние органы, вызывая нарушение их нормальной работы. Понятие «лимфома» объединяет ...
06 июн 2007 {4063}
ГЕМОРРАГИЧЕСКИЕ ДИАТЕЗЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОНЯТИЯ, КЛАССИФИКАЦИЯ.
ВВЕДЕНИЕ Важнейшее место расстройств гемостаза в общей патологии человека определяется не только высокой частотой, разнообразием и потенциально очень высокой опасностью геморрагических и тромбогеморрагических заболеваний и синдромов, но еще и тем, что эти процессы являются существенным звеном патогенеза чрезвычайно большего числа других заболеваний - инфекционно-септических, иммунных, сердечно-сосудистых, неопластических, значительной части акушерской патологии, болезней новорожденных. П ...
06 июн 2007 {14183}
Военка Лекции 1-5
Вдовиченко Василь Антонович Організація медичного забезпечення військ Лекція 1 Тема: Актуальні питання організації медичного забезпечення військ. Задачі і організація МС ЗСУ (Медичної Служби Збройних Сил України) у воєнний час. Організація медичного забезпечення (ОМЗ) в умовах надзвичайного стану (НС) як наукова дисципліна, її предмет, зміст та методи дослідження. ОМЗ в умовах надзвичайного стану – це інтегруюча прикладна наукова дисципліна, що вивчає теорію та практику охорони здоро ...
06 июн 2007 {8800}
Топографическая анатомия
05 июн 2007 {1325} / 8 фото /
Патологическая анатомия атлас 3
05 июн 2007 {1181} / 7 фото /
Патологическая анатомия атлас 2
05 июн 2007 {1153} / 10 фото /
Патологическая анатомия атлас 1
05 июн 2007 {1340} / 10 фото /
Альбом 4
05 июн 2007 {1207} / 5 фото /
Альбом 3
05 июн 2007 {1127} / 10 фото /
Альбом 2
05 июн 2007 {1029} / 10 фото /
Альбом 1
05 июн 2007 {1265} / 10 фото /
КТ Рентгенология
Томография (греч. τομη — сечение) — метод неразрушающего послойного исследования внутренней структуры объекта посредством его многократного просвечивания в различных пересекающихся направлениях. Ранее под томографией понимался метод рентгенологического исследования, с помощью которого можно производить снимок слоя, лежащего на определённой глубине исследуемого объекта. Он был предложен через несколько лет после открытия рентгеновских лучей и был основан на перемещении двух и ...
15 мая 2007 {3203} / 10 фото /
Энуклеация узла фибромиомы матки абдоминальным путем (лапаротомическая миомэктомия) http://myoma.by.ru/surgery/operation
Описание операции: Поперечным надлобковым разрезом вскрыта брюшная полость. Пpи осмотре оказалось, что на передней поверхности матки имеется один узел фибромиомы размером 8 Х 7 Х 6 см, расположенный интерстициально. Придатки без изменений. Над узлом, в месте наибольшего истончения стенки матки, произведен продольный разрез длиной 5 см с рассечением стенки матки и капсулы опухоли. Последняя захвачена пулевыми щипцами и с помощью ножниц выпущена из капсулы. Капсула частично иссечена. Произведе ...
22 фев 2007 {2337} / 6 фото /
Лапароскопическая миомэктомия
Описание операции Техника лапароскопической миомэктомии в значительной мере зависит от размеров, локализации, наличия единичных или множественных узлов. Консервативную миомэктомию проводят в четыре этапа: 1. Отсечение и вылущивание миоматозных узлов. 2. Восстановление дефектов миометрия. 3. Извлечение миоматозных узлов. 4. Гемостаз и санация брюшной полости. 1. Отсечение и вылущиваиие миоматозного узла. При субсерозной миоме матки узел фиксируют жёстким зажимом, ножку опу ...
22 фев 2007 {4249} / 4 фото /
Миома матки часть 2
Дифференциальный диагноз миомы матки Миому матки следует дифференцировать от рака или саркомы тела матки, с доброкачественной или злокачественной опухолью, исходящей из яичника, с воспалительными опухолевидными образованиями придатков матки, с беременностью. При наличии длительных кровянистых выделений приходится различать миому и рак тела матки (Рис.1). Следует иметь в виду, что эти заболевания могут сочетаться. Проведение дополнительных исследований (гистеросальпингография, гистероскоп ...
22 фев 2007 {6039} / 5 фото /
Миома матки часть1
Миома матки - это доброкачественная опухоль, развивающаяся из мышечных и соединительнотканных элементов. Этиология миома матки Эпидемиология. Распространенность миомы матки колеблется в широких пределах. При обследовании женщин в возрасте старше 30 лет миома матки выявлена у 15-17% женщин. Среди жительниц городов частота выявления данного заболевания составляет 19 - 27% и существенно ниже в сельской местности. По данным зарубежных авторов средняя распространенность миомы матки составляет ...
22 фев 2007 {8463} / 10 фото /
Патология крови Патологическая физиология
Эритропоэз. Кроветворение протекает в эритробластических островках красного костного мозга. Стволовая клетка – это полипотентная клетка с высоким ядерно-цитоплазматическим соотношением митотически активная. Морфологически не распознаваема. Долгоживущая. Второй класс – клетка, предшественница гемопоэза. Это частично детерминированная в своём развитии клетка. Третий класс – поэтинчувствительные клетки: o лейкопоэтинчувствительные, o тромбопоэтинчувствительные, o эритропоэтинчувствительные ...
24 янв 2007 {13019} / 1 фото /
Микробиология Иммунология
I. Иммунология. Определение, задачи, методы. История развитии иммунологии. Иммунология — междисциплинарная медицинская наука, изучающая строение, эволюцию и функционирование иммунной системы различных организмов (человека, животных, растений), механизмы и способы защитных реакций, направленных на сохранение их структурной и фунциональной целостности и биологической индивидуальности. Иммунология выделилась в самостоятельную науку более 100 лет тому назад. Не основоположниками являются французск ...
11 янв 2007 {4813}
Микробиология Морфология и физиология микроорганизмов. Инфекция
1. Характеристика бактериоскопического метода исследования. Микроскопический (бактериоскопический) метод исследования - совокупность способов изучения морфологических и тинкториальных (способность окрашиваться) свойств микробов в исследуемом материале (лабораторная культура, патологический материал, пробы из внешней среды) с помощью микроскопии. Основная цель - установление этиологии болезни, морфологическая идентификация, а также определив чистоты выделенной чистой культуры. В лабораторной пра ...
11 янв 2007 {304468}
Микробиология Частная
1. Стафилококки, общая характеристика. Роль в патологии человека. Факторы патогенности и механизмы патогенеза стафилококковых инфекций. Микробиологическая диагностика. Профилактика и лечение. ДОМЕН → Bacteria; ТИП → Firmicutes; КЛАСС → Васilli; ПОРЯДОК → Васillalles; СЕМЕЙСТВО → Staphylococcaceae; РОД → Staphylococcus; ВИД → Staphylococcus species; Род Staphylococcus имеет 28 видов, из них 14 обитают на коже и слизистых оболочках. Некоторые виды вызыва ...
11 янв 2007 {10785}
Микробиология Вирусология
Итоговое занятие по теме: "Вирусология". 1. Систематическое положение и классификация вирусов. Вирусы - мельчайшие реплицирующиеся микроорганизмы, находящиеся всюду, где есть живые клетки. Вирусы имеют кардинальные отличия от других прокариотических микроорганизмов: 1. Они не имеют клеточного строения. Это доклеточные формы биологической жизни. 2. Имеют субмикроскопические размеры, варьирующие у вирусов человека в пределах 15250 и более нм. 3. Характеризуются только о ...
11 янв 2007 {13082}
МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ Рентгенология
МЕТОДЫ ЛУЧЕВОЙ ДИАГНОСТИКИ Открытие рентгеновских лучей положило начало новой эре в медицинской диагностике – эре рентгенологии. В последующем арсенал диагностических средств пополнился методами, в основе которых - другие виды ионизирующих и неионизирующих излучений (радиоизотопные, ультразвуковые методы, магнитно-резонансная томография). Год за годом лучевые методы исследования совершенствовались. В настоящее время они играют ведущую роль в выявлении и установлении характера большинства забо ...
21 дек 2006 {30313}
Болезни сердечно-сосудистой системы патологическая анатомия
АТЕРОСКЛЕРОЗ Атеросклероз (от греч. athere – кашица и sklerosis – уплотнение) – это хроническое заболевание, возникающее в результате нарушения жирового и белкового обмена, характеризующееся поражением артерий эластического и эластически-мышечного типа в виде очагового отложения в интиме липидов и белков и реактивного разрастания соединительной ткани. Актуальность проблемы Термин «атеросклероз» был предложен Маршаном в 1904 г. для дефиниции заболевания, при котором склероз артерий обусловлен ...
21 дек 2006 {5287} / 2 фото /
Урология
Водянка оболочек яичка или гидроцеле – состояние, при котором жидкость, продуцируемая брюшиной, накапливается между оболочек яичка. В подавляющем большинстве случаев у детей водянка яичка является врожденной, значительно реже развивается в результате травмы. Водянка яичка возникает в результате нарушения облитерации влагалищного отростка брюшины, участвующего в миграции яичка из брюшной полости в мошонку. В норме закладка мужской гонады (яичка) происходит в брюшной полости, затем сформирован ...
13 дек 2006 {6807} / 3 фото /
Расстройства кровообращения.
Расстройства кровообращения. Расстройства кровообращения в пределах целого организма имеют в своей основе функциональные изменения всех органов и систем и прежде всего конечно изменение сердца. Расстройства кровообращения подразделяются на 6 главных вариантов: Гиперемия или полнокровие Кровотечение или геморрагия Тромбоз Эмболия Ишемия или местное малокровие Инфаркт Гиперемия: артериальная гиперемия не столь важна. Венозная гиперемия выражается в повышенном кровенаполнении ткани, имеет ...
12 дек 2006 {1097}
Некроз, апоптоз и атрофия
Некроз, апоптоз и атрофия Актуальность темы Смерть как биологическое понятие является выражением необратимого прекращения жизнедеятельности организма. С наступлением смерти человек превращается в мертвое тело, труп (cadaver). С юридической точки зрения в большинстве стран организм считается мертвым, когда наступает полное и необратимое прекращение деятельности мозга. Но при этом большое количество клеток и тканей в юридически мертвом организме остаются жизнеспособными в течение некоторого врем ...
12 дек 2006 {3435}
Воспаление
Воспаление Актуальность темы Воспаление (inflammatio) – это сложная, комплексная местная сосудисто-мезенхимальная реакция на повреждение ткани, вызванное действием различных агентов. Воспаление – реакция, выработанная в процессе филогенеза, имеет защитно-приспособительный характер. Она направлена на уничтожение агента, вызвавшего повреждение, и на восстановление поврежденной ткани. В общей патологии человека воспаление принято рассматривать как важнейший "ключевой" общепатологически ...
12 дек 2006 {6234}
Неэпителиальные опухоли
Неэпителиальные опухоли К неэпителиальным опухолям относятся новообразования мезенхимального и нейроэктодермального происхождения. Это самая многочисленная и разнообразная по гистологическому строению группа опухолей. В конце 40-х годов по предложению выдающегося американского онкопатолога A.P.Stout значительная часть этих опухолей, расположенных между эпидермисом и костной системой, была выделена в отдельную группу под названием «опухоли мягких тканей». Спустя 20 лет этот термин был принят во ...
12 дек 2006 {9328} / 1 фото /
Эпителиальные опухоли
Эпителиальные опухоли Эпителиальные опухоли могут развиваться из покровного и железистого эпителия. Зрелая доброкачественная опухоль из покровного эпителия называется папиллома. Зрелая доброкачественная опухоль из железистого эпителия называется аденома. Незрелые злокачественные эпителиальные (и из железистого, и из покровного эпителия) опухоли называют карцинома или рак. ПАПИЛЛОМА Папиллома (от лат. papilla – сосочек) макроскопически имеет вид узла с сосочковой поверхностью, напоминающей ц ...
12 дек 2006 {4937}
Тесты: Патанатомия
ТЕСТОВОЕ ЗАДАНИЕ № 38 Выберите один правильный ответ. У мужчины, умершего от хронической алкогольной интоксикации, на вскрытии обнаружена резко увеличенная малокровная печень, тестоватой консистенции, желтого вида. При окраске парафиновых препаратов гематоксилином и эозином в цитоплазме гепатоцитов выявлены различных размеров оптически пустые вакуоли. Какая это дистрофия? 1. углеводная паренхиматозная; 2. гиалиново-капельная; 3. мезенхимальная жировая; 4. паренхиматозная жировая; 5. г ...
14 ноя 2006 {9585}
Дистрофии.
Дистрофия - это патологический процесс, возникающий при нарушениях обмена веществ, идущий с повреждением клеточных структур, и в результате чего в клетках и тканях появляются вещества в норме неопределимые. Классификация дистрофий: по масштабности процесса: местные (локальные) и общие по причине, по моменту появления причины: приобретенные и врожденные. Врожденные дистрофии это всегда генетически обусловленные заболевания, наследственные нарушения обмена белков, или углеводов, или жиров. Здес ...
14 ноя 2006 {5630} / 1 фото /
Патофизиология опухолевого роста.
Одним из наиболее актуальных, частых и тяжелых проявлений патологии тканевого роста является возникновение опухолей. Вслед за сердечно-сосудистыми заболеваниями на 2-м месте причиной смертности являются злокачественные новообразования. Опухоль (лат. tumor, греч. neoplasma) - это типический патологический процесс, главным признаком которого является вызванное действием внешних факторов бесконечное и неконтролируемое организмом размножение клеток с нарушением их способности к дифференцировке и ф ...
14 ноя 2006 {3561}
Патофизиологигия воспаления
Воспаление (inflammatio) - это сложная местная защитно-приспособительная реакция соединительной ткани, сосудов и нервной системы целостного организма, выработанная в процессе эволюции у высокоорганизованных существ в ответ на повреждение, направлена на изоляцию и удаление повреждающего агента и ликвидацию последствий повреждения. Это типовой патологический процесс с изменением обмена веществ и кровообращения, фагоцитозом и пролиферацией. В основе любого воспаления лежит: 1) повреждение и 2) защи ...
14 ноя 2006 {2729}
Важно не то, кем тебя считают, а кто ты на самом деле. Афоризмы
Значимость человека определяется не тем, чего он достиг, а скорее тем, чего он дерзает достичь. Джебран Всякая экономия в конечном счете сводится к экономии времени. Маркс Ученость есть сладкий плод горького корня. Катон Старший Как ничтожен ты, человек, при всем величии твоем, в сравнении со вселенной! Как велик ты: при всей твоей ничтожности ты - частица вселенной. Рюккерт Все можно познать, только не самого себя. Стендаль Самая опасная ложь - слегка извращенная истина. Лихтенберг ...
20 июн 2006 {4310} / 1 фото /
Бывают люди-растения, люди-звери, люди-боги. Рихтер афоризмы
Врач должен быть благоразумным по своему нраву человеком, прекрасным, добрым и человеколюбивым. Гиппократ Я - человек, и ничто человеческое мне не чуждо. Теренций Надежда выздороветь - половина выздоровления. Вольтер Иметь счастье - это, значит, делать хорошее, а его делают люди, обладающие знаниями. Гиппократ Каждый человек отличается от другого и с каждым днем отличается сам от себя. Поп Истина ничуть не страдает от того, что кто-то ее не признает. Шиллер Если бы отдель ...
19 июн 2006 {4463} / 1 фото /
Афоризмы, читая их, познаешь жизнь Афоризмы
Каждый из нас действительно делает себя тем, чем он является в глазах другого. Маркс Вещь не перестает быть истинной оттого, что она не признана многими. Спиноза Даже маленькая практика стоит большой теории. Закон Буккера Человек принадлежит свое ...
19 июн 2006 {1549} / 1 фото /http://kondikplus.io.ua/ Погода в Киеве Одноклассники.ru - Поиск одноклассников, однокурсников, бывших выпускников и старых друзей
Med-Doc.INFO - Портал для врачей, студентов, пациентов. МамаТато - усе, що ви маєте знати про дітей
Переводчик онлайнMeToYou.Mole.ru — Me To You стафф! CO.KZ WebGroup Занесено в каталог Deport.ru ГЕМОФИЛИЯ. Нужна ваша помощь! SOS! Благотворительный Фонд АДВИТА. Сбор пожертвований на лечение детей, больных онкологическими заболеваниями Шпаргалки для школьников и студентов. Большой архив шпор! Шпоргалки на все предметы! Рефераты! Курсовые! Дипломы!!! Украинская Баннерная Сеть Скачать файл shrek-old.mpg с upload.com.ua
Счетчик посещений Counter.CO.KZ - бесплатный счетчик на любой вкус!
Медицина для лікарів, студентів, пацієнтів.
Врачам, студентам, пациентам медицинский портал, рефераты, шпаргалки медикам, болезни лечение, диагностика, профилактика - Tuesday, 29 May 2007
Банк доноров клеток крови в СПбГМУ. Жизнь ребенка, больного лейкозом, в твоих руках!

Инструкция по уходу за детьми


ЯПлакалъ: Инструкция по уходу за детьми »